Norwegian Forest Cat HCM DNA Research Project

 

Norwegian Page

 

 

12 Dec 2005

 

Følgende er oversatt av Cecilie Strømstad på oppdrag fra Melissa Alexander, og er et brev fra Kate Meurs som et svar på en henvendelse fra oppdrettere av Norsk Skogkatt ved Linda Stebner:

 

Hei Linda,


Dr. Kittleson sendte meg din e-post og har bedt meg om å deler de tankene vi har rundt temaet med deg. Jeg beklager at jeg ikke fikk svart Colleen, jeg tror flyttingen satte meg tilbake for en stund!


 

Ja. Vi er absolutt veldig interessert i å studere Norske Skogkatter. En slik studie vil mest sannsynlig deles opp i to deler. Den første er veldig enkel, og den andre er veldig arbeidskrevende. Den første dele vil bestå i å samle inn prøver fra Norske Skogkatter med påvist HCM og lete etter samme mutasjon som finnes hos Maine Coon. Dette kan gjøres ved å ta en prøve fra innsiden av kinnet til kattene.

 
Som du kanskje vet er det hos mennesker 11 forskjellige gener som forårsaker HCM og over 200 forskjellige mutasjoner, så mest sannsynlig vil mutasjonen som finnes hos Maine Coon ikke være den samme som finnes hos Norsk Skogkatt. Da betyr det at man må begynne på begynnelsen igjen og lete etter en ny mutasjon.  Til dette vil det være nødvendig med mye mer DNA enn vi får fra en svaber fra munnen, og da er blodprøver som veterinæren tar i et spesielt glass som dere får fra oss være det beste. Noen bruker EDTA rør, men vi foretrekker å gi dere glass med en buffer som beskytter DNA bedre enn EDTA. Det er her det blir dyrt og tidkrevende. Hvert kjent gen hos Norsk Skogkatt må undersøkes. Vi kan være heldige og finne årsaken til HCM i det første genet vi undersøker, det hadde vært flott! Hvis ikke må vi gå løs på neste gen osv og det kan koste fra $20.000-40.000/gen og ta opp til to år å få undersøkt hvert gen nøye. Det tok oss flere år å finne mutasjonen hos Maine Coon. Men vi har kommet litt lenger nåm så ting bør gå fortere. Det vil være SVÆRT viktig at alle impliserte forstår at slike ting tar tid!


Så direkte svar på dine spørsmål:

1. Når vi har fått samlet inn midler, vil du (Dr. Kittleson) og/eller Dr. Meurs være villige til å utføre en DNA studie for HCM hos Norsk Skogkatt. ja

2. Hvor mye penger er det behov for for å begynne forskningen? Vi kan sannsynligvis klare oss med $5,000, men husk at det vil koste $20,000-40,000/år for oss å ha teknisk support og utstyr for å arbeide med prosjektet på full tid I ett år. Med $5,000 kan vi gjøre DNA prøvene klare og bestemme om de har samme mutasjon som hos Maine Coon og hvis ikke, begynne å arbeide med andre deler av genet. Jo mer tid vi kan bruke på prosjektet, jo fortere vil vi finne noe.

 

3. Hva trenger dere i tillegg til det følgende for å utføre studien?


  a. Svaber fra innsiden av kinnet

  b. Stamtavler, må de være offisielle?

  c. Hvor mange katter, og/eller hvor mange katter som har slektninger med HCM?

 
  d. HCM ultralyd resultater

Slik jeg ser det, er det viktigste at affiserte katter diagnostiseres 100% sikkert av veterinære cardiologer, og at ultralyd rapportene er nøyaktige. Det er avgjørende at de kattene/DNA som evalueres som affiserte katter er verifisert med ultralyd av veterinær cardiolog. Vi trenger minst 10 sikre affiserte katter for å evaluere om de har den samme mutasjonen som Maine Coon, og å begynne å lete etter genet. Det hadde vært greit å ha stamtavler for alle disse kattene også. 

 

4. Hvor kan vi få tak i svabere? Jeg vil foretrekke å sende dere blodprøveglass for å få tatt blodprøver hvis dere ikke vil at vi utelukkende skal lete etter den kjente Maine Coon mutasjonen.

5. Skal vi eller veterinærene våre samle DNA og vente med å sende det til vi har finansieringen i orden, eller kan vi sende det så fort det er innsamlet?

 
6. Hvor skal det sendes, og hvordan (FedEx, USPS, UPS?)

Dette kan vi snakke om, kan du ringe meg og så videreformidler jeg informasjonen til Dr. Kittleson? Telefonnummeret mitt er ###-###-#### og jeg har Pacific tid.

Takk for din interesse, jeg håper å snakke med deg snart.


Kate Meurs


Norsk Skogkatt oppdrettere verden over ønsker å samle de ressurser som er nødvendig for at du og Dr. Meurs kan bidra til å utvikle en DNA-basert HCM test for vår rase i fremtiden, denne forskningen vil være til nytte for alle katteraser.  Vi har pr. i dag løfter om donasjoner på over $5,000 til forskningen.  Vi har etablert en Yahoo HCM diskusjonsruppe som har gjort oppdrettere i USA og Europe oppmerksomme på viktigheten av den forskningen vi håper du vil utføre.  Vi holder på å utvikle en webisde  for HCM informasjon og lenker. Vi holder på å skaffe frivillige internasjonalt for å samle donasjoner som trengs for å begynne og å fortsette forskningen.

Vi vil sette stor pris på tilbakemelding fra deg om hva vi må gjøre for å få forskningen i gang, og samle inn materialet som trengs. Colleen McGrady har kontaktet Janet Wolf i Winn Foundation for å prøve å få til at finansieringen til denne studien kan gå to gjennom den organisasjonen.


Takk Dr. Kittleson for din tid, vi ser frem mot ditt svar,


Linda Stebner

Epona Cattery

 

_________________________________________________________________

8 Dec 2005

Til alle Norsk Skogkattoppdretter som er opptatt av HCM (Hypertrofisk Cardiomyopati)

Som mange av dere er kjent med, er behovet for en DNA-test for HCM stadig økende fordi antallet Norske Skogkatter som enten dør av eller har blitt diagnostisert med HCM tiltar.  I løpet av de siste årene har en liten gruppe oppdretter av Norsk Skogkatt (Linda Stebner, Cheryl Sarges, Melissa Alexander og Colleen McGrady) arbeidet for å øke folks oppmerksomhet og kunnskap  om HCM  gjennom Cheryl’s webside og ved å arrangere screeningklinikker.  Dersom du ønsker å kommentere dette arbeidet, eller våre fremtidsplaner, er du velkommen til å gjøre dette gjennom å melde deg på HCM-yahoo gruppen: nfc_hcm@yahoogroups.com.

Her er noen av de sakene vi arbeider med akkurat nå:   Vi tar kontakt med Dr. Meurs igjen for å finne ut hva som trengs for å starte en HCM studie for Norsk Skogkatt.   Vi synes det er viktig å ha bare ett kontaktpunkt.  Colleen McGrady kontaktet først Dr. Meurs  11 juli  2005.  Dr. Meurs holdt på å flytte til Washington State. Så Colleen fikk ikke svar på hverken denne første henvendelsen, eller henvendelse nummer to som ble sendt I August 2005.  Som sagt mener vi det er viktig å ha KUN ETT kontaktpunkt og Linda Stebner er utpekt som koordinator fordi hun har en familie som har vært gjennom screeningen og har dokumentert forekonts av HCM  Selv om en slik studie kanskje kan realiseres først om et år, synes vi det er viktig å begynne innsamlingen av DNA prøver via kinnsvaber så tidlig som det er praktisk mulig fordi noen av de affiserte kattene kan være døde innen studien begynner.

Et svært viktig punkt er FUNDING:

Colleen McGrady har kontaktet  The Winn Foundation for å spørre om de vil være interessert I å opprette separat finansiering for HCM DNA forskning hos Norsk Skogkatt og foreslo at man kunne gjøre det på samme måte som de har gjort for Sphynx rasen,  at de matcher en bestemt andel av finansieringen som skogkattoppdretterne klarer å skaffe selv. Hun bør ha fått svar innen helgen om the Winn Foundation vil være med å finansiere dette initiativet eller ikke.  Mer informasjon på Winn Feline Foundation Grants:  http://www.winnfelinehealth.org/2005-awards.html

Alternativet er å opprette en non-profit organisasjon for å samle inn donasjoner. Cheryl Sarges har kontakt med en jurist. Hvis noen kjenner noen som kan tenkes å gjøre arbeidet  med å opprette en slik organisasjon på frivillig basis, vær så snill å gi oss beskjed!

Linda Stebner kommer til å donere $2,000 fra the Country Cat Club og $500 av egne midler; Colleen McGrady vil donere $1,000 av egne midler; Melissa Alexander vil donere $500 av egne midler; Cheryl Sarges vil donere $100 for hver kattunge hun selger frem til vi har nådd eller overgått finansieringsmålet. Vi trenger en anseelig sum for å på plass for å finansiere forskningen.  Det er for øyeblikket mer enn 800 Norsk Skogkatt oppdretter verden over, og hvis hver av dem kan donere prisen av en kattunge, eller bare $100  vil det utgjøre minst  $80,000 til sammen!  ALLE DONASJONER ELLER LØFTER OM DONASJONER, SMÅ ELLER STORE VIL BLI SATT ENORM PRIS PÅ!  Fremtidige fund-raisers vil få oppgaven å skaffe penger til å finansiere videre forskning.  Dette er starten på organiseringen for å skaffe midler til å hundre at HCM blir spredd hos Norsk Skogkatt. Vi vil la alle få beskjed så snart vi har korrekte prosedyrer på plass for å ta imot donasjoner.  I mellomtiden kan du kontakte en av personene på listen under dersom du ønsker å gi et løfte om en donasjon. Vi jobber for tiden med en webside og en database over alle katter som er testet for å kunne finne dem via oppdretter eller stamnavn. 

Her er noen av våre ideer; VI TRENGER DIN HJELP gjennom donasjoner og pengeinnsamlinger og hjelp til å organisere screening klinikker.  Noen av dere vil synes at testing er pengesløsing, men tenk bare – hvis du finner ut at en av dine katter har HCM kan du (ved å ikke bruke den katten i avl) spare deg selv, katten, og fremtidige kattungekjøpere masse sorg og problemer! Vi håper at alle kan sette personkonflikter og ueningheter til side og jobbe for rasens fremtid. We ønsker at dette arbeidet skal være verdensomspennende.

Alle som er interessert i å delta kan kontakte en av oss på listen under:

Linda Stebner, Epona NFC, Philadelphia PA USA; Koordinator for forskning og finansiering samt internasjonale representanter

Melissa Alexander, Into Wishin’ NFC, Massachusetts USA; + 001-508-415-9406 (c):  Moderator for Yahoo Group og koordinator for Internasjonale representanter og for nåværende og fremtidige HCM screening klinikker i Boston MA.

Cheryl Sarges, Winterfyre NFC, Arizona USA; eier av Yahoo Group og vedlikeholder database for HCM testing og er koordinator for pengeinnsamling.

Colleen McGrady, Finnishline NFC; Upstate NY USA; assisterende koordinator for forskning og finansieringog koordinator for nåværedne og fremtidige HCM screening klinikker ved Hudson Highlands Veterinary Medical Group PC, Hopewell Junction NY.

 

Back to Resource Page

home

Translated by: Cecilie Strømstad