Norwegian Forest Cat HCM DNA Research Project

 

Swedish Page

 

12 Dec 2005

Hej Linda,


Dr. Kittleson skickade ditt mail vidare till mig och föreslog att jag skulle delge dig mina tankar kring projektet.
Jag ber om ursäkt för att jag inte svarat Colleen.

Ja, vi är väldigt intresserade av att ta en titt på Norsk Skogkatt. En studie kommer säkerligen att delas upp i två delar där den första delen kommer vara väldigt enkel och den andra delen väldigt svår. Det första steget är att samla in tester från skogisar som har HCM och jämföra om det rör sig om samma mutation som finns hos Maine Coon. Detta kan göras via swabtest i munnen.

Dock finns det, som du kanske vet, 11 olika gener hos människan som orsakar HCM och över 200 olika mutationer totalt, så troligtvis är mutationen hos Maine Coon inte densamma som den som finns hos Norsk Skogkatt, men det är definitivt värt att undersöka först. Om det inte är samma mutation så innebär det att vi måste börja om från början och söka efter en ny mutation. Detta kommer kräva mycket mer DNA än vi kan få ut från swabtester så blodprov som görs hos veterinär är därför den bästa lösningen. Blodet skall sedan samlas upp i speciella provrör som vi tillhandahåller. Vissa veterinärer använder sig av EDTA-provrör för blodprov, men vi föredrar att tillhandahålla provrör och DNA-buffer som skyddar DNA:t bättre än EDTA-rören gör.

Det är nu det blir dyrt och tidskrävande. Varje känd gen hos skogisen måste utvärderas och undersökas. Det kan ju vara så att den första genen vi tittar på är den som orsakar HCM hos er ras och det vore ju fantastiskt! Om detta inte är fallet får vi helt enkelt fortsätta på nästa gen och sedan nästa och kostnaden kan landa på mellan $20,000-40,000 för varje gen och det kan ta upp till ett år att undersöka varje enskild gen. Det tog oss många år att hitta mutationen hos Maine Coonen, men vi är en bit på väg nu så det bör gå fortare i framtiden. Det är dock av högsta vikt att alla förstår att detta tar tid.

Så här är svar på era frågor:

1. Är du och/eller Dr. Meurs villiga att utföra en DNA-studie angående HCM hos Norsk Skogkatt när vi har samlat in tillräckligt med pengar? – Ja.

2. Hur mycket pengar behövs för att kunna starta undersökningen? – Vi kan antagligen starta med $5,000, men kom ihåg att det krävs cirka $20,000-40,000/år för att vi ska kunna ha den tekniska support och utrustning som behövs för att kunna arbeta på heltid med projektet under ett år. Med $5,000 kan vi göra i ordning DNA-prov så att de kan testas och avgöra om de har MCO-mutationen eller inte, och om inte kan vi börja titta på andra delar av genen, men ju mer tid vi kan lägga ner på projektet desto snabbare kommer vi hitta något.


3. Vad behöver ni förutom nedanstående för att kunna genomföra studien
:

  a.
Swabtester

  b. Stamtavlor, behöver de vara certifierade?

  
c. Antalet katter med HCM och/eller som är släkt med HCM-drabbad katt.
 
  d. Resultat av HCM-ekokardiogram


Enligt mig är det viktigaste 100% säkerhet och att resultaten från ultraljudsundersökningen verkligen stämmer så att rätt katt är testad och resultatet utställt på rätt katt hos kardiologen. Det är av högsta vikt att katterna/dess DNA som vi behandlar som drabbade verkligen har HCM påvisat via ultraljud gjort av en veterinär specialiserad inom kardiologi. Vi behöver minst 10 katter som definitivt har HCM där vi kan söka efter MCO-mutationen och börja titta på den genen. Det vore väldigt bra om vi dessutom kunde få stamtavlor på dessa katter.


4. Var kan vi få tag på swabtester? – Jag skulle föredra att skicka er provrör för blodprov såvida ni inte enbart vill söka efter den kända MCO-mutationen.

5. Skall vi eller våra veterinärer samla in DNA och vänta med att sända detta tills vi har finansieringen klar eller kan vi skicka testerna fortlöpande?

6. Vart skall vi skicka materialet och på vilket sätt (t.ex. FedEx, USPS, UPS?)

- Det är bättre att vi talar om detta, vill du ringa upp mig så kan jag dessutom ge informationen vidare till Dr. Kittleson

Tack för visat intresse, hoppas höra av dig snart.

Kate Meurs


NFO-uppfödare over hela världen är beredda att samla in de resurser som behövs för att du och Dr. Meurs ska kunna ta fram ett DNA-test för HCM hos Norsk Skogkatt, dessutom med det i minnet att denna forskning kommer vara alla kattraser till nytta. Vi har för tillfället över $5,000 öronmärkta för forskningsprojektet. Vi har startat en diskussionsgrupp via Yahoo som har gjort uppfödare i USA och Europa medvetna om vikten av studien som vi hoppas att ni kommer genomföra. En hemsida för information om HCM och diverse länkar är på gång och vi knyter frivilliga från flera länder till oss för att hjälpa till att samla in de pengar som behövs.

Vi skulle uppskatta information om vilka åtgärder vi ska vidta för att kunna starta forskningen och samla in uppgifter och tester.
Colleen McGrady har kontaktat Janet Wolf på Winn Foundation för att se om donationerna till den här studien skall gå via Winn Foundation.

Tack Dr. Kittleson för att du tar dig tid och jag ser frame mot ditt svar.

Linda Stebner

 

_________________________________________________________________

8 Dec 2005

 

Till alla NFO-uppfödare som intresserar sig för HCM.

Som många av er vet så har behovet av ett DNA-test för HCM blivit allt större pga att fler och fler skogisar har dött av eller fått diagnosen HCM. De senaste åren har ett antal uppfödare (Linda Stebner, Cheryl Sarges, Melissa Alexander and Colleen McGrady) arbetat för att öka uppmärksamheten kring HCM via bl.a. Winterfyre’s hemsida och genom att anordna tester. Om du har kommentarer kring de nuvarande och kommande planerna så är du välkommen att delge oss dessa efter att du blivit medlem i Yahoo-gruppen om NFO-HCM: nfc_hcm@yahoogroups.com

Här är en del av det vi arbetar med just nu:  Att kontakta Dr. Meurs igen för att ta reda på vad som behövs för att starta en HCM-studie för Norsk Skogkatt. Colleen McGrady kontaktade Dr. Meurs den 11/7 2005 men fick inget svar eftersom Dr. Meurs skulle då flytta till staten Washington. Vi anser att det är viktigt att ha en enda kontaktperson och Linda Stebner kommer numera att fungera som spindeln i nätet eftersom hon har flera dokumenterade fall av HCM bland sina katter. En studie kan dröja många år till men vi tycker ändå att det är viktigt att börja samla in DNA-prov via ett oralt swabtest så snart som möjligt eftersom en del av de drabbade katterna kan komma att avlida innan studien påbörjas. 

Donationer är oerhört viktiga:

Colleen McGrady har kontaktat The Winn Foundation för att se om de är intresserade av att etablera en separat fond för DNA-forskning kring HCM hos Norsk Skogkatt och lade fram frågan om att avsätta en viss del av donationerna till vår ras.  Svar på denna fråga väntas inom en snar framtid. Mer information finns här:  http://www.winnfelinehealth.org/2005-awards.html

Alternativet vore att starta en ideell förening som kan samla in donationerna. Cheryl Sarges har kontakt med en advokat. Om någon känner någon som kan tänka sig att ställa upp och starta en ideell förening, var vänlig ta kontakt med någon av oss.

Linda Stebner kommer att donera $2,000 från the Country Cat Club och $500 av egna medel; Colleen McGrady kommer att skänka $1,000; Melissa Alexander kommer ge  $500; Cheryl Sarges kommer att skänka $100 för varje såld kattunge till dess att vårt mål är nått eller överträffat. Vi behöver en stor summa för forskningen. Det finns över 800 NFO-uppfödare spridda över världen och om alla kunde skänka summan som en kattunge kostar eller $100 så skulle det ge minst $80,000!!!!  ALLA BIDRAG, SMÅ ELLER STORA, ÄR VÄLDIGT UPPSKATTADE! Detta är början till att stoppa spridningen av HCM hos våra skogkatter. Vi kommer att underrätta alla så snart vi är klara att ta emot ekonomiska bidrag. Vill du bidra med något under tiden så var vänlig ta kontakt med någon av personerna som är listade nedan. Vi arbetar också på en hemsida och en databas för alla testade katter som skall vara sökbar via antingen ägare/uppfödare eller stamnamn

Detta är några av våra idéer; Vi kommer behöva er hjälp med donationer och insamling av pengar samt att ordna testningstillfällen.  En del av er anser att det bara är slöseri med pengar att testa, men tänk efter – om någon av dina katter får diagnosen HCM så sparar du (genom att inte använda katten i avel) dig själv, dina katter och framtida kattungeköpare från sorger och besvikelser. Låt oss lägga personliga åsikter åt sidan och samarbeta för att bevara vår ras hälsosam. Vår förhoppning är att vi ska arbeta med detta över hela världen.  Om någon är intresserad av att hjälpa till så kontakta gärna någon av oss nedan:

Linda Stebner, Epona NFC, Philadelphia PA USA: Samordnare för forskning, insamling av pengar och Internationella representanter

Melissa Alexander, Into Wishin’ NFC, Massachusetts USA; + 001-508-415-9406 (c): Moderator för Yahoo-gruppen och samordnare för Internationella representanter samt för nuvarande och framtida HCM-tester i Boston MA.

Cheryl Sarges, Winterfyre NFC, Arizona USA: Ägare av Yahoo-gruppen, tillhandahåller en databas för HCM-testresultat och samordnare för insamling av pengar.

Colleen McGrady, Finnishline NFC; Upstate NY USA; Assisterande samordnare för forskning och insamling av pengar, samordnare för nuvarande och framtida HCM-tester vid Hudson Highlands Veterinary Medical Group PC, Hopewell Junction NY.

 

Back to Resource Page

home

Translated by: Carolina Cervin